Donaties

Voor donaties en giften: NL35 INGB 0007 1191 90

De ziekenhuizen waar wij donaties aan hebben gedaan